Měření Termokamerou

Kalkulace tepelných ztrát: Příklad 3 - celý domek

Fiktivní domek

Dispozice :

Půdorys domku je 8x5 m
Střecha začíná ve výšce 3.8 m
Čelo střechy tvoří pravidelný trojúhelník o straně 5 m
Okna v místnosti jsou všechna stejná 1.6x1.2m (plastová dvojskla U1.1)
Okno na půdě má rozměr 1.2x1.2m (plastové dvojsklo U1.1)
Vchodové dveře 2mx1.2m (U1.5)
Šířka stěn je 45cm
Strop je betonový, tloušťka 19cm
Střešní krytina - betonová taška


Všechny ostatní stěny, které nejsou viditelné na obrázku jsou pouze zdi bez oken.

Vnitřní teplota je 22°C / Venkovní teplota je 0°C. Vytápí se pouze první podlaží.

Příklad:

Vypočítejte celkovou tepelnou ztrátu domku
a) nezateplená varianta (pouze střešní krytina 1.5cm a stěny z plných cihel 45cm, střecha U47.6 : plocha střechy včetně štítů a oken je 102m, viz. Příklad 2)
b) zateplená varianta  (izolace stropu 15cm minerální vata + palubky 1cm, stěny + 5cm polystyrenu, Střecha U0.4 : plocha střechy včetně štítů a oken je 102m, , viz. Příklad 2) 

Řešení a)

Pozn. Spočítáme si tepelnou průchodnost stropu přidáme celou střechu (výpočet v příkladu 2) jako další vrstvu stropu(jako konstrukční celek).Plocha stropu je 40m2 a celková plocha střechy se šíty je 102m. Proto musíme "napasovat" neboli vynásobit tepelnou průchodnost U v poměru 102/40. Tedy U47.6 -> U121.4 (poz. nezateplená střechu má v podstatě minimální izolační efekt)

Celková ztráta nezatepleného objektu je 9186W při teplotním spádu 22°C, situaci zachraňují jenom okna a dveře, jinak je to bída.

Řešení b)

Postup bude obdobný jako v případě a) jen přidáme nějaké zateplení. Strop sám o sobě má 3 vrstvy. Jak tedy postupovat, pokud chceme napasovat střechu jako další vrstvu? Budeme pro strop postupovat stejně jako u výpočtu samotné střechy. Spočítáme si 3 vrstvy stropu do výsledného konstrukčního celku. Následně pak do kalkulace zadáme 2 konstrukční celky do první a druhé vrstvy. Střecha zateplená z příkladu 2 má U0.4 -> U1 (po korekci plochy 102m2->40m2) Strop zateplený 19cm beton + 15cm minerální vata + 1cm palubky spočítáme U0.23 viz obrázek níže:

Celková ztráta zatepleného objektu je 1318W při teplotním spádu 22°C, to je 7,5x méně nežli v předchozím případě!
Zkuste si nasimulovat jak by to dopadlo se zatepleným domem, ale bez zateplené střechy. Vyplatí se to?
Copyright 2024 | Měření Termokamerou | Nakládání s osobními údaji