Měření Termokamerou

První vrstva

(vyplnit všechna pole)

Druhá vrstva

(vyplnit je pro vícevrstvou stěnu)

Třetí vrstva

(vyplnit je pro vícevrstvou stěnu)

*Zadává se tepelná vodivost λ[W/m·K] pro konstrukční materiály (pouze číselná hodnota)
nebo tepelná průchodnost U[W/m2·K] pro konstrukční celky jako okna / dveře /...(ve formátu U a číselná hodnota bez mezer)

Popis
stěny/stropu...
Materiály
vrstev
λ[W/m.K]
(U[W/m2.K])
Plocha
[m2]
Tl.vrstvy
[cm]
DeltaT
[°C]
Ukomb.
[W/m2.K]
Q1komb.
[W]
QTkomb.
[W]

Výpočet tepelné ztráty soustavy:

Celková tepelná průchodnost UCelk:
Celková tepelná ztráta Q1Celk:
*Celková tepelná ztráta QTCelk:
-
-

-

[W/m2·K]
[W](ΔT = 1°C)

[W]

*Reálnou ztrátu objektu je potřeba navýšit v důsledku větrání a úniků netěsnostmi v řádu 5%-50%(dle stavu budovy)

Smazat vše
Partnerský web
Copyright 2024 | Měření Termokamerou | Nakládání s osobními údaji