Měření Termokamerou

Kalkulace tepelných ztrát: Příklad 1 - výpočet samostatné stěny

Fiktivní domek

Dispozice :

Půdorys domku je 8x5 m
Střecha začíná ve výšce 3.8 m
Čelo střechy tvoří pravidelný trojúhelník o straně 5 m
Okna v místnosti jsou všechna stejná 1.6x1.2m (plastová dvojskla)
Okno na půdě má rozměr 1.2x1.2m
Šířka stěn je 45cm


Všechny ostatní stěny, které nejsou viditelné na obrázku jsou pouze zdi bez oken.

Vnitřní teplota je 22°C / Venkovní teplota je 0°C

Příklad:

Vypočítejte boční stěnu s 2 okny a její tepelnou ztrátu pro:
 a) zeď z cihel (plocha stěny bez oken je 26.56m2, plocha oken 3.84m2)
 b) zeď z cihel a zateplení 5 cm polystyrenu

Řešení a)

Výsledek je celková ztráta stěny 1133W při teplotním spádu 22°C, kde většina tepelné ztráty je způsobena tepelnou průchodností zdiva z plných cihel. (zkuste např. pórobeton pro srovnání:-)
Celková tepelná průchodnost stěny je 1.69 W/m2.K - tuto hodnotu můžeme případně použít i v kalkulaci celku jako Stěna východní - U1.69 a plocha 8x3.8=30.4m2.

Řešení b)

Výsledek je celková ztráta zateplené stěny pouze 379W při teplotním spádu 22°C, kde 5 cm polystyrenu  zredukovalo tepelné ztráty o 2/3 !
Celková tepelná průchodnost stěny je 0.57 W/m2.K - tuto hodnotu můžeme případně použít i v kalkulaci celku jako Stěna východní - U0.57 a plocha = 30.4m2.
Copyright 2024 | Měření Termokamerou | Nakládání s osobními údaji