Měření Termokamerou

Kalkulace tepelných ztrát: Příklad 2 - výpočet střechy na

Fiktivní domek

Dispozice :

Půdorys domku je 8x5 m
Střecha začíná ve výšce 3.8 m
Čelo střechy tvoří pravidelný trojúhelník o straně 5 m
Okna v místnosti jsou všechna stejná 1.6x1.2m (plastová dvojskla)
Okno na půdě má rozměr 1.2x1.2m
Šířka stěn je 45cm


Všechny ostatní stěny, které nejsou viditelné na obrázku jsou pouze zdi bez oken.

Vnitřní teplota je 22°C / Venkovní teplota je 0°C

Příklad:

Vypočítejte celkovou tepelnou průchodnost střechy (Ucelk) s půdou (včetně štítů a jednoho okna)
 a) nezateplená (pouze střešní krytina 1.5cm a stěny štítů z plných cihel 45cm)
 b) střecha s izolací (izolace střechy 10cm minerální vata + palubky 1cm, izolace stěny - 5cm polystyrenu) 
pozn. protože nás zajímá pouze Ucelk teplotní spád není ve výpočtu relevantní (necháme tedy 1°C)

Řešení a)

pozn. konstrukce střechy z trámů a latí nemá na únik tepla vliv - netvoří souvislou vrstvu.
plocha střechy: (8x5x2) = 40m2
plocha zdiva štítů (2x10.82)-(1,2x1.2) = 21.64- 1.44 = 20.2m2
plocha okna = 1.44m2

Výsledek je celková ztráta střechy je 4838W při teplotním spádu 1°C, jinými slovy jenom nám neprší do domu, ...
Celková tepelná průchodnost střechy je 47.6 W/m2.K - tuto hodnotu můžeme případně použít i v kalkulaci celku jako Střecha nezateplená - U47.6 a plocha 80+20.2+1.44=101.6 m2.

Řešení b)

pozn. konstrukce střechy z trámů pro jednoduchost vypustíme. V praxi vy jste si mohli rozdělit plochu na dřevo a minerální vatu. Výsledek bude o něco horší, ale ne o moc (dřevo je také skvělý izolant)
plocha střechy: (8x5x2) = 40m2
plocha zdiva štítů (2x10.82)-(1,2x1.2) = 21.64- 1.44 = 20.2m2
plocha okna = 1.44m2

Výsledek je celková ztráta střechy je 4OW při teplotním spádu 1°C, obrovský rozdíl, pokud však půda není obývána, zpravidla stačí zateplený strop ...
Celková tepelná průchodnost střechy je 0.4 W/m2.K - tuto hodnotu můžeme případně použít i v kalkulaci celku jako Střecha nezateplená - U0.4 a plocha 80+20.2+1.44=101.6 m2.
Partnerský web
Copyright 2024 | Měření Termokamerou | Nakládání s osobními údaji