Měření Termokamerou

Rosný bod a jeho výpočet

Jak vypočítat rosný bod. Ja na prevenci proti vzniku plísní.

Definice rosného bodu:

Rosný bod je teplota, při které je vzduch maximálně nasycen vodními parami. Pokud teplota klesne pod tento bod, nastává kondenzace.

Wikipedie

Na obrázku výše ke příklad, kdy nám kondenzují vodní páry na láhvi od piva, které právě piju :-). Relativní vlhkost vzduchu byla 64.20 % (právě byla v provozu sušička prádla) a rosný bod byl vypočítaný na 15.86 °C. Čerstvě vytažená kuželka z lednice tomu pochopitelně nemohla odolat a pěkně se nám orosila.

Rosný bod je tedy klíčový parametr, který vždy musíme brát v úvahu jako prevenci kondenzace vodních par, zejména u oken, dveří, styku a rohů stěn ap. Čím větší je vlhkost, tím je vyšší teplota rosného bodu a pokud se teplota v kritických místech dostane pod teplotu rosného bodu, začne zeď vlhnout a vznikat plíseň.

Jak zabránit kondenzaci vodních par?

V podstatě máme pouze 2 možnosti:

  • Snížit vlhkosti dostatečným větráním (pokud se nejedná o vzlínáním zemní vlhkosti, to se řeší jinak)
  • Zamezení nadměrných teplotních mostů, kde na lokálních místech kondenzuje vodní pára a vzniká plíseň.

Jak vypočítáme rosný bod?:

Pokud nemáme měřící přístroj, kde lze hodnotu odečíst, musíme rosný bod dopočítat.
Je to poměrně složitý výpočet, nicméně pokud je vlhkost nad 50% pak je zde poměrně přesná pomůcka:

Rosný bod spočítáme tak, že od 100 odečteme relativní vlhkost (kterou musíme změřit), výsledné číslo podělíme 5. Nakonec tento údaj odečteme od aktuální teploty v místnosti a získáme hodnotu rosného bodu:

Např. 22 - ((100-60)/5) = 14°C

V našem klimatickém pásmu si s tímto výpočtem zcela jistě vystačíme 🙂

Copyright 2024 | Měření Termokamerou | Nakládání s osobními údaji