Měření Termokamerou

Součinitel prostupu tepla (U)

Součinitel prostupu tepla a tepelná vodivost materiálů. Co je co?

Co je to tepelná vodivost alias součinitel tepelné vodivosti (λ):

  • Tepelná vodivost je fyzikální vlastnost materiálů, která určuje, jak dobře dokážou přenášet teplo.
  • Abychom mohli tuto jednotku kvantifikovat, zavedl se tz. Součinitel tepelné vodivosti, který je definován jako množství tepla procházejícího materiálem s plochou 1m2 a tlouštkou 1m za určitý čas při rozdílu teplot 1K a vyjadřuje se ve watt na metr kelvin (W/m·K).
  • Vysokou tepelnou vodivost mají kovy, zatímco izolační materiály jako dřevo či polystyren mají vodivost nízkou. Tato vlastnost je důležitá pro návrh izolací a výpočty tepelných ztrát v budovách. Součinitel tepelné vodivosti se značí λ a najdeme ji v tabulkách třeba na internetu.
Součinitel prostupu tepla (U)

Co tedy vyjadřuje součinitel prostupu tepla (U)?:

  • a) Součinitel prostupu tepla zohledňuje tloušťku stěny materiálu. Ne vždy má stěna přesně 1m. 🙂 Je tedy vztah U=λ/d (W/m2K) (d je tloušťka stěny v metrech)
  • b) Konstrukční celky jako např. okna, dveře či jiné kombinované celky (vícevrstvé stěny) obvykle neuvádějí tepelnou vodivost, ale přímo součinitel prostupu tepla. Například okno dvojsklo má U1.1 a trojsklo U0.8 (čím nižší hodnota tím lépe izoluje)
  • Existuje ještě tz. tepelný odpor R jako převrácená hodnota U. Tedy platí U=1/R.

Pokud známe součinitel tepelné vodivosti pak už je snadné vypočítat tepelnou ztrátu objektu vztahem:

Výpočet tepelné ztráty: Q = U x A x ΔT

  • Q: Tepelná ztráta (W)
  • U: Součinitel prostupu tepla (W/m²K)
  • A: Plocha průchodu tepla (m²)
  • ΔT: Rozdíl vnitřní a vnější teploty (°C)

Pro výpočet je možné použít naší kalkulačku pro výpočet tepelných ztrát zde

Copyright 2024 | Měření Termokamerou | Nakládání s osobními údaji